Saavutettavuusdirektiivi ja sitä seuraava kansallinen lainsäädäntö vaativat viranomaisia tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta astui voimaan 1.4.2019.

Saavutettavuuden edistäminen on olennainen osa julkisen hallinnon palveluiden digitalisointia. Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää ja ymmärtää mitä niissä sanotaan.

Koulutuspäivän aikana käydään läpi käytäntöjä, joiden avulla asiapitoisia tekstejä on helpompi kirjoittaa muotoon, jossa kuntalaiset ymmärtävät ne paremmin.

”Kunnanhallituksen taholta voidaan todelta taloudellisten resurssien riittävyys koko toiminnan osalta ”

VOISI OLLA: Kunnanhallitus toteaa rahojen riittävän koko toimintaan.

Tämä on syytä huomioida myös verkkoviestinnän osalta ja huolehtia siitä, että myös verkkoviestintä tämän tyyppisten toimintojen osalta on hoidettu joko kunnan toimesta tai toimintaa toteuttavan toimijan toimesta”

VOISI OLLA: Tämä kannattaa huomioida myös verkkoviestinnässä ja huolehtia, että verkkoviestinnässä nämä toteuttaa kunta tai ulkopuolinen toimija.

”Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on välipäätöksellään kieltänyt Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 29.12.2021 tekemän päätöksen täytäntöönpanon kuntosaleja ja muita yksilöurheiluun tai -liikuntaan käytettäviä sisäliikuntatiloja koskevilta osin. Päätöksellään aluehallintovirasto oli tartuntatautilain nojalla määrännyt asiakas- ja osallistujatiloja suljettaviksi Pohjois-Pohjanmaan alueella. ”

VOISI OLLA: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on tehnyt välipäätöksen, jonka mukaan kuntosaleja ja muita yksilöurheiluun ja -liikuntaan käytettäviä sisäliikuntatiloja ei tarvitse sulkea. Aluehallintovirasto oli perustellut sulkemispäätöstä tartuntatautilailla.